W dniu 22.07.2013 odbyła się XVIII Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
  2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  3. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  4. Alina Kuś -  Z -ca Wójta Gminy Zawoja
  5. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  6. Joanna Urbańczyk   – Starostwo Powiatowe
  7. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

   

  podczas  Rady  Budowy Koordynator  programu  poruszył min.  następujące kwestie :

  1. realizacji zgłoszeń serwisowych – uzgodniono że następna Rada Budowy w całości poświęcona będzie prawidłowości i skuteczności działań serwisu
  2. Właściciel instalacji solarnej zgłaszający usterkę nie może być obciążony  kosztami nieuzasadnionego przyjazdu serwisu gdyż ocenę zasadności zgłoszenia winien ocenić pracownik serwisu podczas zgłoszenia – § 14 ust.9  umowy zawartej pomiędzy Powiatem a  Wykonawcą
  3. zapasów magazynowych komponentów koniecznych do realizacji  inwestycji.  Należy dążyć do zmniejszania liczby instalacji niedokończonych  i realizować  montaż w ciągu dwóch dni następujących po sobie
  4. terminowego zakończenia montażu 2349 instalacji  do 31.08.2013 r. które jest jednoznaczne z dokonaniem odbiorów wykonanych instalacji
  5. poprawności funkcjonowania instalacji dwuzbiornikowych z pompą podmieszania  w świetle uwag zgłaszanych przez użytkowników instalacji  oraz zapisów umowy mówiących o pokryciu zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w 50 % w skali roku
  6. zarysu przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót
  7. płynności finansowej  projektu

   

   

  Drukuj