W dniu 14.08.2013 odbyła się XX Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  2. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  3. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o
  4. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe

   

  podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

  1. ofert  na  wykonanie dokumentacji projektowej  instalacji solarnych  dla 15 budynków  mieszkalnych  (osoby z listy rezerwowej  wchodzące w miejsce osób rezygnujących z montażu
  2. poprawności funkcjonowania serwisu
  3. technicznych rozwiązań  dotyczących montażu instalacji solarnych na 7 nieruchomościach
  4. gotowości  i możliwości realizacji zamówień uzupełniających  przez firmę SOLVER w ramach podpisanego kontraktu
  5.  elementów niewykorzystanych podczas  wykonania instalacji
  6. braku możliwości  odbioru instalacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy
  7. wstrzymania robót w 10 przypadkach  (rozbieżności projektowe,  brak instalacji wodociągowej  w miejscu montażu itp.)
  8. materiału z jakiego powinny być wykonane tablice informacyjne mając na uwadze opinię firmy projektowej 

   

   

   

  Drukuj