W dniu 26.08.2013 odbyła się XXI Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Jan Woźny – Wicestarosta suski
  2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  3. Stanisław Golec  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  4. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  5. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o
  6. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe

   

  podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

  1. terminowości realizacji inwestycji
  2. dokumentów koniecznych do udokumentowania zakończenia realizacji  projektu przez firmę SOLVER
  3. utrudnień  związanych  z realizacją inwestycji : min. nieobecność właścicieli nieruchomości, problemy techniczne, nie przystosowanie  budynków do montażu instalacji (budynki będące w fazie budowy )
  4. poprawności funkcjonowania serwisu
  5. technicznych rozwiązań  dotyczących montażu instalacji solarnych na 3  nieruchomościach
  6. koncepcji przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót

   

   

  Drukuj