W dniu 16.10.2013 odbyła się XXII Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  2. Bogdan Krawczyk   – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  3. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  4. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o
  5. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe

   

  podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

  1. wykonania dokumentacji projektowej  dla 22 budynków mieszkalnych  które będą realizowane w miejsce osób które zrezygnowały z udziału w projekcie
  2. trudności  w odbiorach częściowych
  3. odbiorów komisyjnych  instalacji
  4. zasadach prowadzenia odbioru końcowego
  5. dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego
  6. problemów  technicznych  i projektowych  w budynkach w których wstrzymano montaż  instalacji 
  7. roszczeń  dwóch uczestników programu związanych z szkodami powstałymi w ramach montażu instalacji
  Drukuj