W dniu 2.04.2019 r Zarząd  Powiatu Suskiego  po przedstawieniu   przez Naczelnika Wydziału Środowiska informacji dotyczącej  sposobu, warunków, kryteriów oceny ofert wyraził  zgodę na ogłoszenie postępowania przetargowego dotyczącego realizacji „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”  (ROBOTA BUDOWLANA) w ramach którego planuje montaż  1365 instalacji solarnych, 564  instalacji  fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła.

  Planuję się umieszczenie ogłoszenia  o przetargu wraz  wszelkimi niezbędnymi dokumentami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do 15 kwietnia 2019 r. 

  W związku z tym przewidywany termin   otwarcia ofert przypadnie na około 20 maja 2015 r, a podpisanie umowy z Wykonawcą  w czerwcu 2019 r. Należy mieć jednak na uwadze, że w postępowaniu mogą być składane odwołania  co może wpłynąć na wydłużenie terminów.

   


  img_3880-kopiowanie

   

   

   

   

  Drukuj