W miejsce istniejącej starej wyeksploatowanej kotłowni na paliwo na węgiel   składającej się z pięciu kotłów   wykonano  nową kondensacyjną kotłownię olejowo-gazową  o mocy ok. 490 kW.

  Kotłownia do czasu doprowadzenia gazu do budynku  będzie pracować jako kotłownia olejowa.  

  Wydzielono  magazyn oleju z w  pomieszczenie istniejącej kotłowni  poprzez wymurowanie przegród.  Zbiorniki na olej   fabrycznie zintegrowane z wannami wychwytującymi. 

  Wykoanano  dwa zbiorniki  ciepłej wody użytkowej  emaliowane, fabrycznie izolowane pianką bezfreonową,  jednowężownicowe o pojemności 750 litrów każdy.Zasobniki wyposażane   w anody tytanowe i termometry.

  Zaprojektowano zastosowanie wymiennika ciepła, który rozdzieli obieg kotłowy od obiegu  glikolowego zasilającego nagrzewnicę centrali wentylacyjnej.

  Kotły  wyposażone  są w neutralizator skroplin. Skropliny z neutralizatora  odprowadzane będą  do studzienki schładzającej. 

  Odprowadzenie spalin z każdego kotła realizowane będzie indywidualnym nadciśnieniowym  przewodem  stalowym, kwasoodpornym, izolowanym.

   

  Za środki   z złomu kotłowego zakupiono   lampy  LED  do oświetlenia klas  lekcyjnych , które  jest sukcesywnie zmieniane

   

  Koszty   i efekty  ekologiczne

  Koszt  zadania  ogółem :  789  845   zł 

  Na zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w wysokości 77 335 zł.

  Realizacja zadania ma spowodować docelowo ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 o 4296 kg/rok

  Gwarancja  Wykonawcy – 6 lat

   

  Przygotowanie   i nadzór nad  inwestycji: 

  Wydział  Środowiska  przy współpracy z pozostałymi Wydziałami Starostwa  Powiatowego

   

  Okres   realizacji zadania :

  czerwiec – październik  2019

   

  Zapraszamy   do zapoznania  się  z zdjęciami kotłowni   w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego > zobacz 

   

  Kotłownia po modernizacji 

   

   

  Kotłownia  przed  modernizacją

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj