Wójt  Gminy Budzów  jako pierwszy   Włodarz z terenu Powiatu Suskiego  poinformował, że  Gmina Budzów  będzie uczestniczyła w   projekcie  ” Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  poprzez  dofinansowanie dla Mieszkańców Gminy  Budzów   15 % kosztów  inwestycji związanej z  montażem  kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła.  Uchwała Rady Gminy w tym zakresie  będzie podjęta  w wrześniu.

  Przypomnijmy , że Powiat  Suski na  realizację  zadania  pozyskał   z  środków  Unii  Europejskiej  :  15 259 568  zł  co  stanowi  60 % kosztów kwalifikowanych zadania. Podatek VAT  nie jest kosztem kwalifikowanym.

   

  Pomoc  finansowa udzielona  udzielona przez Gminę  Budzów  spowoduje, że  kwota  jaką  będą  musieli  wpłacić będzie  wynosiła jedynie  30 % zadania. 

   

  Oczekujemy  na decyzje  pozostałych samorządów  w sprawie  dofinansowania zadania.

  W miesiącu  wrześniu planujemy  podpisywanie  umów  z Mieszkańcami   Gmin  które wyrażą  chęć  uczestnictwa  finansowego w projekcie.

   

  Więcej informacji  na  temat  realizacji projektu  > zobacz 

   

   

   

  Drukuj