W dniu   14.11.2017 r. podpisano umowę   na wymianę    około  200  niskosprawnych kotłów na kotły na pellet  w budynkach prywatnych na terenie  Powiatu Suskiego. Kwota  inwestycji 2 068 652  zł. Dofinansowanie  1 635 835 zł.   Projekt  realizowany będzie   w latach  2018 – 2020 w oparciu o  umowy   z  Mieszkańcami  którzy  złożyli  ankiety  w terminie  do 30.06.2016 r.   W  miesiącu grudniu  rozpoczniemy  podpisywanie umów  z  Mieszkańcami. W umowie określone będą  parametry  kotłów  które będą mogły  otrzymać  dofinansowanie.  

  Dofinansowanie  wypłacane będzie  według  zasad ustalonych  przez Marszałka Województwa  > zobacz

  Moc kotła  zostanie ustalona w  ocenie energetycznej >zobacz

  Koszty  wykonania oceny energetycznej  pokrywa Marszałek  Województwa

  Warunkiem  otrzymania  dotacji jest spełnienie   standardów  energetycznych    w zakresie  ocieplenia budynku  co zostanie  uwidocznione w ocenie energetycznej. W przypadku gdyby  z oceny energetycznej wynikała np.  konieczność docieplenia budynku  zadanie  musi  być wykonane  do  sierpnia 2020 r.  Niemniej przed tą datą można złożyć  wniosek o dofinansowanie  do zakupu pieca. Dofinansowanie  odbywać się  będzie po przedstawieniu  faktur za zakup pieca.Dofinansowaniem objęte są  kotły  spełniające  wymogi EKOPROJEKTU  (ECODESIGN). 

  Bliższe informacje na temat   realizowanych przez Wydział  projektów > zobacz 

   

   

   

   

   

  Drukuj