W dniu   14 marca  2016  r. odbyło się  spotkanie  z Uczestnikami  projektu  z terenu:

  • Miasta  Jordanów
  • Gminy Jordanów
  • Gminy Bystra Sidzina

   

  W spotkaniu  uczestniczyli:

  • Wicestarosta Suski  -  Zbigniew Hutniczak
  • Koordynator Projektu  –   Paweł Dyrcz
  • Z-ca  Koordynatora  -  Marek  Mrugacz
  • Inspektor Nadzoru  -  Arkadiusz Zembura
  • Wykonawca – Energia Polska Sp. z o.o.   -  Andrzej Słowik
  • Wykonawca – Energia Polska Sp. z o.o.   – Marcin  Niebylski

   

   

  Celem  spotkania/ szkolenia  było  przedstawienie  zasad realizacji projektu, sposobu prowadzenia  robót, materiałów, urządzeń które będą montowane. W szkoleniu, spotkaniu  wzięło  udział  119 osób.

  Harmonogram  prac  > zobacz

  Zaproszenie  na szkolenie,  spotkanie  > zobacz

  Na  terenie  Miasta i  Gminy Jordanów , Gminy  Bystra   Sidzina wykonane  będą  155  instalacje  solarne

  o łącznej  wartości  1 838 107,03 zł 

  z czego  85 %  kosztów  pokryte zostanie z dotacji  Narodowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie i Szwajcarsko Polski Program Współpracy.

   

  Dziękujemy za   udział  w spotkaniu.

   

   

   

   

   

   

  Jordanów
  Jordanów
  Jordanów.pdf

  rozmiar: 2.1 MiB
  pobrań: 334

  Drukuj