W dniu  14 marca  2016 r  ( poniedziałek , godz. 17.00)  w budynku OSP  w Jordanowie  odbędzie  się  spotkanie  z Uczestnikami  projektu  z :

  • Miasta Jordanów
  • Gminy Jordanów
  • Gminy  Bystra Sidzina

  w ramach którego  montowane będą instalacje solarne.  

   

  Spotkanie/ szkolenie składało  się będzie  z następujących części:

  1. Rozpoczęcie spotkania,  przedstawienie Wykonawców –  Wicestarosta Suski  Zbigniew  Hutniczak , 
  2. Informacje o projekcie,  Darczyńcach, zakupionych  urządzeniach, sposobie montażu, obowiązki Wykonawców  –   Koordynator Projektu Paweł Dyrcz
  3. Warunki prawidłowej eksploatacji instalacji solarnych – Koordynator Projektu, Wykonawca  robót
  4. Pytania i odpowiedzi

   

  W spotkaniu/ szkoleniu   uczestniczyć będzie ponadto 

  1. Wykonawca Robót
  2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego     

   

  Prace związane z montażem  instalacji  na terenie   Miasta  Jordanów , Gminy Jordanów , Gminy Bystra Sidzina   trwały będą  z godnie z deklaracją  Wykonawcy :

  • Instalacje objęte  monitoringiem      od  9.03.2016 – 10.06.2016  > zobacz
  • Miasto Jordanów   od  4.04.2016   do 19.04.2016   >zobacz
  • Gmina Jordanów  od 24.06.2016 -15.07.2016    >zobacz
  • Bystra Sidzina od 18.07.2016 – 26.07.2016  >zobacz

  Jeżeli Państwa  nieruchomości nie ma w zestawieniu dla   danej  gminy należy sprawdzić  wykaz instalacji  objętych  monitoringiem.

   


  Na  terenie  Miasta i  Gminy Jordanów , Gminy  Bystra   Sidzina wykonane  będą  155  instalacje  solarne

  o łącznej  wartości  1 838 107,03 zł 

  z czego  85 %  kosztów  pokryte zostanie z dotacji  Narodowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie i Szwajcarsko Polski Program Współpracy.

   

   

  Poniżej szczegółowe  zestawienie:

  Miejscowość

  Ilość instalacji

  Wartość instalacji

  Miasto Jordanów

  56

  654 947,14

  Gmina Jordanów

  69

  816 589,79

  Gmina Bystra Sidzina

  30

  366 570,10

  Razem

  155

  1 838 107,03

   

  Przypominamy  obowiązkach  uczestników  projektu warunkujących  rozpoczęcie  robót  > zobacz

   

  Zapraszamy  do czynnego  udziału  w spotkaniu.

   

  Koordynator  projektu

  Paweł Dyrcz

   


  dscf14803

   

  Drukuj