W dniu   9   maja    2016  r. odbyło się  spotkanie  z Uczestnikami  projektu  z terenu:

  • Gminy Budzów
  • Gminy  Zawoja
  • Gminy  Zembrzyce

  W spotkaniu  uczestniczyli:

  • Wicestarosta Suski  -   Zbigniew  Hutniczak
  • Radny Powiatowy – Sławomir  Hajos
  • Radna  Powiatowa  – Joanna Stypuła
  • Koordynator Projektu  –   Paweł Dyrcz
  • Z-ca  Koordynatora  -  Marek  Mrugacz
  • Inspektor Nadzoru  -  Arkadiusz Zembura
  • Przedstawiciel  Wykonawcy – Energia Polska Sp. z o.o.   -  Tomasz Kusz
  • Przedstawiciel  Wykonawcy  – Energia Polska Sp. z o.o.   –  Robert Wawer

   

   

  Celem  spotkania/ szkolenia  było  przedstawienie  zasad realizacji projektu, sposobu prowadzenia  robót, materiałów, urządzeń które będą montowane.  W szkoleniu, spotkaniu  wzięło  udział  126 osób 

  Więcej  informacji na temat  szkoleń/ spotkań  Uczestnikami programu  >  zobacz  2016  ,  zobacz 2012

  Harmonogram  prac  > zobacz

  Zaproszenie  na szkolenie,  spotkanie  > zobacz

   

  Na  terenie  Gmin Budzów,  Zembrzyce , Zawoja  wykonane  będą  133  instalacje  solarne

  o łącznej  wartości   1 570 819,81  zł 

  z czego  85 %  kosztów  pokryte zostanie z dotacji  Narodowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie i Szwajcarsko Polski Program Współpracy.

   

   

  Przypominamy  obowiązkach  uczestników  projektu warunkujących  rozpoczęcie  robót  > zobacz

  Dane  kontaktowe  > zobacz

   

  Dziękujemy za   udział  w spotkaniu.

   

   

   

   

   

   

  Sprawozdanie Zembrzyce, Budzów, Zawoja
  Sprawozdanie Zembrzyce, Budzów, Zawoja
  sprawozdanie spotkanie zembrzyce, budzów, zawoja.pdf

  rozmiar: 969.5 KiB
  pobrań: 259

  Drukuj