I. Przed wykonaniem instalacji

 

 1. Sprawdź kiedy będzie wykonana Twoja instalacja     2016       2012-2013

 2. Jeżeli chcesz potwierdzić lub upewnić się kiedy będzie montaż  2016      2012-2013

 3. Jeżeli chcesz zmienić termin wykonania instalacji gdyż wymaga tego szczególna sytuacja   2016     2012-2013

 4. Przed montażem instalacji odbywają się spotkania z Mieszkańcami   2012 -2013

 5. Zapoznaj się z elementami instalacji, które będą montowane   >>  INSTALACJE  >>  opis urządzeń 

 6. Zobacz zdjęcia już wykonanych instalacji      625 zdjęć

 

 

 

 

II. Rozpoczynamy montaż

 

 1.  Sprawdź  czy nie Musisz w własnym zakresie  zakupić  urządzeń   2016 
 2. Wykonawca winien okazać  upoważnienie przed wejściem na plac budowy

 3. Wykonawca winien sprawdzić czy można zoptymalizować projekt w zakresie efektu ekologicznego i ekonomicznego

 4. Wykonawca przystępuje do montażu- nie dłużej niż 2 dni następując  po sobie

 5. Wykonawca przedstawia sposób  sposób wykonania instalacji Właścicielowi nieruchomości

 6.   Sprawdź  obowiązki  Wykonawcy   2016
 7.   Sprawdź  obowiązki   Instalatora   2016
 8. Wykonawca szkoli Właściciela nieruchomości  w zakresie przedmiotowej obsługi instalacji

 9. Inspektor  Nadzoru sprawdza wykonanie instalacji  Zakres  obowiązków Inspektora Nadzoru    2016  2012-2013

 10. Inspektor nadzoru przeprowadza odbiór instalacji .

 11. Odbiór instalacji przeprowadzany jest według ustalonych  zasad    zobacz

 12. Inspektor wypełnia  protokół  zdawczo  odbiorczy po  wykonaniu robót      2016      2012 -2013

 13. Właściciel nieruchomości otrzymuje komplet instrukcji obsługi urządzeń    2016   2012-2013

 

 img_3912-kopiowanie

 

III.  Użytkujemy instalacje

 

 1. Mam pytanie  w zakresie obsługi  i funkcjonowania instalacji     2016     2012- 2012 

 2. Instalacja ulega uszkodzeniu  – zgłaszam usterkę   2016     2012 -2013

 3. Chcę  poznać okresy gwarancji urządzeń     zobacz

 4.  Chcę  poznać   warunki ubezpieczenia instalacji    zobacz
 5. Chcę zapoznać się z instrukcjami online       2016     2012-2013

 

 img_3924-kopiowanie

 

 

III.   Kontakt  z osobami odpowiedzialnymi  za projekt

 

Inspektor Nadzoru

 1. Chcę skontaktować się z inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego  2016     2012-2013

 

Wykonawca  robót 

 1. Chcę skontaktować się z Wykonawcą  robót    2016     2012-2013

 2. Chcę skontaktować się z Koordynatorem Projektu po stronie  Wykonawcy    2016    2012 -2013

 

Starostwo Powiatowe

 1. Moje interwencje kierowane do Wykonawcy i Inspektora Nadzoru nie przynoszą zamierzonego skutku    zobacz

 2. Chcę skontaktować się z Koordynatorem  Projektu po stronie Powiatu    zobacz

 

 

IV. Mapa strony 

 czyli spis wszystkich  podstron stworzony celem lepszej orientacji  w tematyce strony   zobacz

 

 

 

 

Obowiązki Wykonawcy 2016
Obowiązki Wykonawcy 2016
Obowiązki Wykonawcy 2016.pdf

rozmiar: 303.7 KiB
pobrań: 402