Chcący   usunąć  usterkę  należy  podjąć  następujące działania:

 

Krok 1 z 4 . Identyfikacja  usterki

 • Użytkownik instalacji  winien   zidentyfikować  usterkę określając  przede wszystkim  objawy  usterki  (np.  wyciek z instalacji, niskie  ciśnienie  w układzie solarnym )  
 • należy ustalić  czy  usterka jest związana z zakresem gwarancji.  Proszę o zapoznanie się  z najczęściej zadawanymi  pytaniami  w szczególności    pytanie  nr 26 -  Wyciek  z zaworu bezpieczeństwa, właściwe  ciśnienie  w sieci wodociągowej, pytanie   nr 27 – Ucieczka ciepła z zbiornika solarnego  >> zobacz 
 • należy sprawdzić   ciśnienie   w układzie solarnym   – proszę o zapoznanie się z pytaniem  nr  28 >> zobacz 

 

Krok  2  z 4 . Zgłoszenie   zidentyfikowanej usterki

Usterki, zgłoszenia gwarancyjne należy przekazywać  do Starostwa Powiatowego ul Kościelna 5b,   34-200 Sucha Beskidzka , pok. 25/2  (parter) . Zgłoszenia  gwarancyjne  przyjmuje  Pani  Sylwia Knapczyk.  Zgłoszenia można  przekazywać: 

 • telefonicznie  tel. 33 87 57 938   od poniedziałku  do piątku w godzinach  od 7.00 – 15.00
 • osobiście  pok. 25/2  (parter)  ul Kościelna 5b , Sucha  Beskidzka -  od poniedziałku  do piątku w godzinach  od 7.00 – 15.00
 • e-mail :  serwis@powiatsuski.pl   
 • listownie

 Zgłoszeniom  gwarancyjnym  nadawane są numery celem szybszej ich identyfikacji.

 

Krok  3 z 4 .   Przygotowanie  do  usunięcia  usterki

 • zgłoszone  usterki  przekazywane są  codziennie  listownie do Syndyka Masy Upadłościowej SOLVER wraz z wezwaniem  do ich usunięcia  w terminie  7 dni
 • brak realizacji  zgłoszenia gwarancyjnego przez  Syndyka Masy Upadłościowej SOLVER  w terminie  7 dni   od daty otrzymania zgłoszenia  uprawnia Powiat do  przekazania  zgłoszenia gwarancyjnego  Serwisantowi,  z którym Powiat podpisał umowę 
 • teren  Powiatu  podzielono na trzy rejony  przyporządkowane  do  Serwisantów

 

Krok  4 z 4.    Realizacja  serwisu

 •  Serwisant   działający na zlecenie  Powiatu po otrzymaniu zlecenia kontaktuje się z Użytkownikiem instalacji  telefonicznie , celem  realizacji  zgłoszenia serwisowego 
 • Serwisant  wchodząc  na nieruchomość  Użytkownika  instalacji  okazuje bez wezwania  upoważnienie  wystawione przez Koordynatora Projektu z ramienia  Powiatu. Po okazaniu   upoważnienie  umieszczane jest za  szybą  pojazdu serwisanta.
 • Usterki gwarancyjne  usuwane są nieodpłatnie.  Serwisant  nie może  pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia od użytkownika instalacji.  Serwisant nie może wykonywać  jakichkolwiek odpłatnych czynności  w obrębie instalacji solarnych.  Warunek  ten nie dotyczy  roboty zleconej przez Powiat  wykraczającej poza zakres projektu np. założenie  reduktora ciśnienia
 • Serwisant kończąc serwis  wypełnia kartę serwisową którą podpisuje także użytkownik  instalacji

 

 

Uwaga:

 • powyższe wymogi  nie mają zastosowania do przypadków w których zagrożone może być mienie  lub bezpieczeństwo  użytkowników  instalacji w takim  przypadku   zgłoszenie serwisantowi przekazywane jest  niezwłocznie 
 • w przypadku  powstania  usterki  zagrażającej   mieniu   lub bezpieczeństwu   poza godzinami pracy Starostwa  lub w dniach wolnych od pracy dla urzędu  należy kontaktować się bezpośrednio z Serwisantami pełniącymi  całodobowy dyżur według harmonogramu   >> zobacz
 • prosimy o  korzystanie   z wymienionych  telefonów jedynie w przypadkach uzasadnionych