Instalacja solarna wyposażona jest w dwa rodzaje naczyń przeponowych: 

  1. naczynie przeponowe  instalacji solarnej (kolor czerwony)
  2. naczynie przeponowe ciepłej wody użytkowej (kolor biały lub niebieski)

 

Naczynie przeponowe instalacji (kolor czerwony) zabezpiecza instalacje solarną  w momencie wzrostu ciśnienia  płynu solarnego  w systemie. Naczynie wyposażone jest  w specjalną membranę i umożliwia wyrównanie  zmian rozszerzalności  cieplnej  płynu solarnego oraz utrzymanie  ciśnienia na określonym poziomie. Ciśnieniowe naczynie przeponowe to  stalowy zbiornik spawany, którego przestrzeń wewnętrzna podzielona jest membraną która dzieli   przestrzeń na cieczową (płyn solarny) i gazową. Właściwe ciśnienie  w części gazowej stabilizuje ciśnienie całego układu.

 

Dodatkowo przed wzrostem ciśnienia   układ zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa  montowanym w grupie pompowej.

 

Naczynie przeponowe  ciepłej wody użytkowej (kolor biały lub niebieski). Budowa naczynia podobna jak naczynia przeponowego instalacji (kolor czerwony)  jednak służy do zabezpieczenia  instalacji cieplej wody użytkowej  w momencie wzrostu  objętości  wody w zbiorniku na  wskutek  przyrostu jej temperatury. Naczynie  umożliwia  wyrównanie  zmian rozszerzalności  cieplnej wody  bez jego ubytków oraz utrzymanie  ciśnienia ciepłej wody użytkowej  na określonym poziomie