PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH  SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU  WSPÓŁPRACY   Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ   W WARSZAWIE ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU SUSKIEGO   w  ramach  „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego”

THE PROJECT CO-FINANCED BY SWITZERLAND WITHIN THE SWISS-POLISH COOPERATION  PROGRAMME INVOLVING NEW EU MEMBER STATES, THE NATIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT IN WARSAW AND THE RESIDENTS OF THE POVIAT OF SUCHA BESKIDZKA  within ,,The Programme for Enhancing the Use of Renewable Energy Sources and Improving the Quality of Air within the Natura 2000 Areas in the Poviat of Sucha Beskidzka”

 

 

W ramach projektu wykonano  min :

 

I.  instalacje  solarne  dla 2349 budynków mieszkalnych

 finansowane z następujących źródeł :

 

 

        Szwajcarsko Polski Program Współpracy  -12, 9 mln zł

 

       

      Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  -  13,5 mln zł

 

 

 img_3950-kopiowanie

 

 

Zobacz galerie zdjęć instalacji  wykonanych w ramach projektu na terenie:

 

 

 

II. instalacje solarną dla Szpitala Rejonowego  

finansowaną z następujących źródeł :

 

 

      Szwajcarsko Polski Program Współpracy  - 712 748 zł

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie   -  398 880 zł

 

 

 1-kopiowanie

 

zobacz galerię zdjęć  >  zobacz

 

Z uwagi na zakres i  specyfikę przedsięwzięcia oraz fakt,że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Szwajcarsko- Polski Program Współpracy  przyznał Powiatowi suskiemu jako jedynemu powiatowi w Polsce dotacje na inwestycje tego typu projekt należy uznać za pilotażowy,  a jego rozwiązania mogą być zastosowane w przyszłości na większą skalę.

Uwaga:  kwoty podane powyżej odnoszą się  do wartości kosztorysowych, ceny po przetargu zmniejszyły się