urządzenie służące  do sterowania  instalacji. Posiada  wyświetlacz graficzny  umożliwiający przedstawienie animacji załączonych urządzeń. Pozwala w sposób łatwy  i efektywny zarządzać instalacja solarną

 
Montowany regulator  charakteryzuje się następującymi właściwościami:
 • sygnalizuje graficznie i dźwiękowo stany alarmowe
 • posiada funkcje chłodzenia ręcznego
 • zapamiętuje stany pracy  wszystkich nastw sterownika na wypadek zaniku prądu 
 • posiada funkcje animacyjnego  podglądu  pracy układu solarnego
 • posiada funkcje zabezpieczenia kolektora  przed jego przegrzaniem i uszkodzeniem
 • posiada funkcje urlopową  zabezpieczająca  układ  w czasie nieobecności użytkownika
 • ochrona  przed bakteriami Legionnella
 • funkcja  przeciw zamrożeniu kolektorów w okresie zimowym
 • dokładny pomiar przepływu solarnego
 • funkcja archiwizacji  i wizualizacji  mocy kolektora oraz  energii cieplnej
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
 • regulacja prędkości  obrotowej  pompy
 • wybór priorytetu  grzania zasobnika w instalacjach złożonych 
 • zarządzanie  dźwiękami alarmu i klawiatury