1. Uwagi właścicieli nieruchomości dotyczące jakości wykonanych robót zgłaszane przed terminem ukończenia inwestycji wyjaśniane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania
  2. Uwagi należy  składać  Wykonawcy w pierwszej kolejności  kierownikowi brygady >>  zobacz 
  3. Przy wyczerpaniu drogi  o której mowa powyżej  należy kontaktować się z  Starostwem >>  zobacz
  4. Wyjaśnienia pisemne  udzielone przez Wykonawcę przekazywane będą Właścicielom nieruchomości a także do wiadomości  Powiatu suskiego
  5. Uwagi należy zgłaszać pisemnie