SOLARY – serwis pogwarancyjny

W związku z licznymi pytaniami  dotyczącymi świadczenia płatnych usług pozagwarancyjnych  informujemy, że  na terenie Powiatu Suskiego  działają  następujące osoby  świadczące płatne   usługi  serwisu instalacji  solarnych:

 • Pan Mariusz Jankowski  - tel. 728 755 845
 • Pan  Damian Basiura  – tel. 530 530 354
 • Pan Piotr  Wartak  – tel. 795 206 895
 • Pan Piotr Wójcik – tel.  883  553  566

Lista ta ma charakter otwarty, nie jest  rekomendacją  działalności  wymienionych osób. 

Każdy kto posiada doświadczenie w serwisowaniu min 100 instalacji solarnych może wnioskować  o umieszczenie jego danych na liście po przedstawieniu  dowodów potwierdzających  zrealizowanie serwisu.

 

 

 

 

 

Drukuj

PV, SOLARY, POMPY- przedłużono termin składania ofert

 

 

W  dniu   2.04.2019 r  ogłoszono przetarg na   zadanie związane z zakupem i montażem:

 • 1365 instalacji solarnych
 • 546  instalacji  fotowoltaicznych
 • 89 pomp ciepła

Przetarg prowadzony jest zgodnie z zasadami  wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych która  wyznacza  okresy umieszczenia  ogłoszenia o przetargu.

W związku z tym, zaplanowano, że jest  otwarcie  ofert  nastąpi 30 maja 2019 r. 

W trakcie  postępowania  przetargowego   zainteresowani udziałem w przetargu mogą  zadawać  pytania, które  w niektórych przypadkach mogą powodować zmiany  w dokumentacji przetargowej, które  powodują  wydłużenie  czasu składania ofert. Do chwili obecnej zadano  82 pytania,  w tym także  pytania które spowodowały  konieczność zmiany dokumentacji i wydłużenia  okresu składania ofert  do  6.06.2019 r.

Szczegóły  dotyczące przetargu > zobacz 

 

Zadanie   zostało dofinansowane  przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny  w ramach środków Unii Europejskiej. Dodatkowo  samorządy:  Budzowa, Bystrej-Sidziny, Miasta Jordanowa , Gminy Jordanów, Stryszawy , Zawoi  dodatkowo dofinansują  wymienione zadania dla swoich mieszkańców.

Realizacja  zadania odbywać się będzie  na podstawie  podpisanych  umów. Podpisano  1998 z 2000 zaplanowanych umów.

Bliższe informacje  o projekcie  > zobacz

 

 

Drukuj

Modernizacja Kotłowni w ZS Dańkowskiego w Jordanowie – ogłoszono przetarg

 

Ogłoszono  przetarg   na wymianę   5 kotłów  węglowych służących  do ogrzewania  Zespołu Szkół im Dańkowskiego  w Jordanowie.

Zamontowane będą  dwa kotły olejowo gazowe. Pracom  będzie towarzyszyć gruntowny remont kotłowni, wykonanie nowych zasobników na ciepłą wodę użytkową oraz magazyn na olej.

Zadanie przewidziano do wykonania w  w okresie  wakacyjnym. 

Na zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w wysokości 77 335 zł.

W chwili obecnej nowa kotłownia będzie pracowała jako kotłownia olejowa, z chwilą gdy w obrębie nieruchomości doprowadzony zostanie przez PGNiG gaz, kotłownia zostanie przełączona na tryb gazowy

bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Realizacja zadania ma spowodować docelowo ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 o 4296 kg/rok

Wymiana kotłowni to kolejny krok zmierzający do poprawy efektywności  energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach  wcześniejszego projektu  wykonano termomodernizację i wymieniono instalację CO  >zobacz

 

 

Drukuj

Ogłoszono przetarg – SOLARY, PV, POMPY

W dniu  25.04.2019 r  ogłoszono  przetarg   na wykonanie zestawów solarnych, pomp ciepła i zestawów fotowoltaicznych w domach mieszkalnych na terenie Powiatu Suskiego.

 

Planowany  okres  wykonania  robót 2019 -2021.   Zadanie podzielono na  trzy części :

 • część nr 1 – wykonanie 1365 kompletnych instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych,
 • część nr 2 – wykonanie 89 kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych,
 • część nr 3 – wykonanie 546 kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, w sposób  umożliwiający  podłączenie  do sieci energetycznej.

Przewidywany  termin  składania ofert: 30.05.2019 r.

Szczegóły  dotyczące przetargu > zobacz 

Zadanie   zostało dofinansowane  przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny  w ramach środków Unii Europejskiej. Dodatkowo  samorządy:  Budzowa, Bystrej-Sidziny, Miasta Jordanowa , Gminy Jordanów, Stryszawy , Zawoi  dodatkowo dofinansują  wymienione zadania dla swoich mieszkańców.

Realizacja  zadania odbywać się będzie  na podstawie  podpisanych  umów. Podpisano  1998 z 2000 zaplanowanych umów.

Bliższe informacje  o projekcie  > zobacz

 

 

 

Drukuj

Spotkania i podpisywanie osatecznych umów – SOLARY, PV, POMPY

W  związku  z realizacją   projektu  Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego informujmy, że  rozpoczynamy  dystrybucje pisemnych   zaproszeń  do podpisania ostatecznych umów dotyczących  wykonania w latach 2019 – 2021 :

 • instalacji  solarnych służących do przygotowania ciepłej  wody użytkowej  >  pismowzór  umowy
 • instalacji fotowoltaicznych służących  do wytwarzania  energii elektrycznej > pismowzór  umowy
 • powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody  użytkowej > pismowzór  umowy 

 

Zadanie  podzieliliśmy  na II  etapy :

 • I etap  – spotkania i podpisywanie  umów   z Mieszkańcami, których właściwe  Gminy   dodatkowo  dofinansują  montaż   instalacji dla swoich  Mieszkańców (Gmina Budzów, Gmina Bystra Sidzina, Miasto Jordanów, Gmina Stryszawa, Gmina Zawoja)
 • II  etap – spotkania   i podpisywanie  umów z Mieszkańcami, których właściwe  Gminy nie złożyły w zakreślonym terminie  dokumentu  potwierdzającego  lub  odmówiły dofinansowania  instalacji dla swoich Mieszkańców (Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Maków Podhalański, Gmina Jordanów, Gmina Zembrzyce)

 

Wysokość  dofinansowania łącznie ( z uwzględnieniem  dofinansowania  pozyskanego przez Powiat Suski) : 

 • dla Mieszkańców,   których Gminy dodatkowo  dofinansują  montaż instalacji  ( Gmina Budzów, Gmina Bystra Sidzina, Miasto Jordanów, Gmina Stryszawa, Gmina Zawoja):  70,5% kosztów instalacji
 • dla Mieszkańców,   których  Gminy nie   dofinansują montażu instalacji (Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Maków Podhalański, Gmina Jordanów, Gmina Zembrzyce): 55,6%  kosztów instalacji

 

Planujemy  w pierwszej kolejności  przeprowadzenie  spotkań  z Mieszkańcami:

 • 15.10. 2018 r  godz. 15.30   - dla Mieszkańców jedynie   miejscowości  Stryszawa
 • 15.10 2018  r.  godz.18.00 – dla  Mieszkańców  z  miejscowości  Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów,   Lachowice, Pewelka
 • 16.10.2018 r  godz. 15.30   – dla Mieszkańców   Miasta Jordanów, Gminy  Bystra Sidzina, Miejscowości Jachówka,  Zachełmna,  Baczyn
 • 16.10.2018 r  godz. 18.00   dla  Mieszkańców  miejscowości  Budzów, Palcza Bieńkówka   
 • 17.10 2018 r. godz. 15.30  – dla Mieszkańców  Gminy  Zawoja

w   Starostwie  Powiatowym   w Suchej Beskidzkiej  ul. Kościelna  5b (sala sesyjna – parter)

 

Następnie   przeprowadzone  będzie podpisanie  ostatecznych  umów  w Starostwie Powiatowym  w Suchej Beskidzkiej   ul. Kościelna 5b, (Sala  sesyjna – parter )  w godz. 8.00 do 14.00 w następujących terminach

 • Mieszkańcy  Gminy  Budzów -  23,24,25   października  2018 r
 • Mieszkańcy  Gminy Stryszawa -  26, 29,30  października  2018 r., 5 listopada 2018 r. 
 • Mieszkańcy Gminy Bystra Sidzina i  Zawoja oraz Miasta  Jordanów,– 6,7,8  listopada  2018 r.

 

Po zakończeniu  podpisywania umów z Mieszkańcami  z  I  etapu   rozpoczniemy  ustalanie terminów spotkań  i  podpisywania ostatecznych umów z mieszkańcami  Gmin ujętych w II etapie  ( około  20  listopada)

 

 Więcej  informacji o projekcie  > zobacz

Panele  fotowoltaiczne. Rysunek poglądowy. Źródło www.ekofachowcy.pl

 

Drukuj

Czyste powietrze – nabór wniosków

Informujemy , że  Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska w Krakowie  rozpoczął  nabór  wniosków  w ramach  projektu „Czyste Powietrze”

Dofinansowanie przeznaczone będzie  na :

 • wymianę  kotłów  – dotacja, pożyczka
 • wykonanie prac termomodernizacyjnych – dotacja,  pożyczka
 • instalacje  fotowoltaiczne, solary – jedynie pożyczki

Wysokość  dotacji uzależniona jest od dochodu  Wnioskodawcy.

Ogłoszenie o naborze  > zobacz

Więcej informacji  o programie > zobacz 

 

                                                                                                       fot. Źródło : Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska w Krakowie

 

Drukuj

Ponownie ogłoszono przetarg – azbest

W związku z  tym, że  przetarg  na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ogłoszony w czerwcu  unieważniono, ponownie  ogłoszono kolejny  przetarg.  > zobacz

Termin  otwarcia ofert 29.08.2018 r.

Powodem unieważnienia poprzedniego przetargu była wartość złożonej oferty  która znacznie przekraczała  wysokość  środków przeznaczonych na ten cel, którymi  dysponuje zamawiający  > zobacz

 

Bliższe informacje  > zobacz

 

Drukuj

Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia instalacji solarnych

Przypominamy, że 20.09.2018 r wygaśnie 5 letnia umowa ubezpieczenia instalacji solarnych wykonanych w I etapie w latach 2012-2013 r.

Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnych od zdarzeń  losowych min.

 • wyładowań atmosferycznych,
 • przepięć, gradobicia,
 • uszkodzenia przez gryzonie 

w ramach  polisy ubezpieczeniowej  budynku lub zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia obejmującej  jedynie instalacje solarne.

 

 


img_3880-kopiowanie

Drukuj

Solary, a upały

Instalacje solarne   są zabezpieczone  przed nadmiernymi upałami poprzez  wyposażenie  ich :

 • naczynia przeponowe  w których   (białe lub czerwone pojemniki o pojemności około  25 l) 
 • zawory bezpieczeństwa  ( umieszczone  tuż przy grupie bezpieczeństwa)
 

Instalacja solarna pracuje  do momentu osiągnięcia  maksymalnej temperatury zbiornika  ustawionej przez użytkownika (najczęściej 85 stopni). Po osiągnięciu  tej temperatury  pompa zatrzymuje się i energia  pochodząca z słońca przestaje być przekazywana do zbiornika.  Ewentualny  wzrost ciśnienia  w instalacji równoważony jest w naczyniu przeponowym. Gdyby naczynie przeponowe nie mogło zrównoważyć  nadmiernego ciśnienia  po przekroczeniu ciśnienia krytycznego  zadziała  zawór bezpieczeństwa  i nadmiar glikolu zostanie wyrzucony  do pojemnika.

 

W przypadku  upałów i braku lub  małego  rozbioru wody w tym okresie  możliwe jest  uruchomienie  w  ustawieniach   sterownika funkcji chłodzenia.

Zasada działania funkcji chłodzenia  polega na automatycznym uruchomieniu  pracy instalacji solarnej  w godzinach nocnych  na parę godzin co powoduje  wychłodzenie  dolnej połowy zbiornika  do żądanej temperatury np. 30 stopni  (ciepło jest wtedy  uwalniane za pomocą kolektora słonecznego do atmosfery) , co powoduje, że instalacja w następny słoneczny dzień  może pracować w sposób normalny. Funkcja chłodzenia będzie  działała co noc do momentu jej wyłączenia w sterowniku solarnym.

Rozwinięciem  funkcji chłodzenia jest funkcja urlopowa której zasada jest podobna jak funkcji chłodzenia jednak dodatkowo mamy możliwość  ustawienia zakresu dat kiedy będzie działała. Funkcję urlopową należy włączać zawsze wtedy kiedy nie będzie rozbioru wody w okresie silnego nasłonecznienia np. podczas letniego wyjazdu na urlop.

 

Bliższe  informacje na temat możliwości ustawienia funkcji  chłodzenia, urlopowej:

 • Instalacje solarne  wykonane w I etapie   2012 -2013 (str. 14- 15, 29)     > zobacz
 • Instalacje  solarne wykonane w II etapie ( str. 14)   2016 > zobacz

lub w  segregatorach  z dokumentacją  przekazanych podczas odbioru ( żółty segregator  – I etap),  (zielony segregator – II etap )

W instalacjach  solarnych  wykonanych w II etapie  istnieje możliwość  min. włączania wyłączenia   funkcji urlopowej  z telefonu komórkowego po podłączeniu   instalacji solarnej do sieci internet  > zobacz

Włączanie  wyłączanie  funkcji  urlopowej  – instalacje I etap > film

 

 


img_3912-kopiowanie

 

 

 

 

 

Drukuj

Unieszkodliwanie azbestu- ogłoszono przetarg

 

Ogłoszono  przetarg  kolejny przetarg nieograniczony na Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020 z uwagi na konieczność  unieważnienia poprzedniego postępowania przetargowego > zobacz 

 

Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z ustawy Prawo zamówień publicznych  ogłoszenie o przetargu musi być umieszczone na stronie biuletynu Unii Europejskiej przez 40 dni. Po upływie tego okresu  otwarte będą oferty.

 

Wyroby zawierające  azbest   zdemontowane  przed  wyłonieniem wykonawcy będą odebrane  od Mieszkańców  po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Do czasu  odbioru zdemontowane  wyroby zawierające azbest:

 • płyty  typu caro (płytki kwadratowe ) należy złożyć  na folii lub w opakowaniach typu big bag (koszt około 15 zł, na dom średnio potrzebne są  2-3 opakowania tego typu, po rozstrzygnięciu przetargu  opakowania dostarczy wykonawca)
 • eternit  falisty  należy  złożyć na paletach

w miejscach w których zapewniona jest możliwość dojazdu samochodu ciężarowego.

 

Uwaga !!!

Wyrobów zawierających  azbest nie można ciąć,  łamać, zrzucać  gdyż podczas  tych  czynności uwalniają się substancje szkodliwe przede wszystkim dla osób znajdujących się  w pobliżu.

 

Bliższe informacje  na temat  postępu prac  >  zobacz 

 

 

 

 

Drukuj