Spotkania i podpisywanie osatecznych umów – SOLARY, PV, POMPY

  W  związku  z realizacją   projektu  Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego informujmy, że  rozpoczynamy  dystrybucje pisemnych   zaproszeń  do podpisania ostatecznych umów dotyczących  wykonania w latach 2019 – 2021 : instalacji  solarnych służących do przygotowania ciepłej  wody użytkowej  >  pismo ,  wzór  umowy instalacji

  Drukuj

  Czyste powietrze – nabór wniosków

  Informujemy , że  Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska w Krakowie  rozpoczął  nabór  wniosków  w ramach  projektu „Czyste Powietrze” Dofinansowanie przeznaczone będzie  na : wymianę  kotłów  – dotacja, pożyczka wykonanie prac termomodernizacyjnych – dotacja,  pożyczka instalacje  fotowoltaiczne, solary – jedynie pożyczki Wysokość  dotacji uzależniona jest od dochodu  Wnioskodawcy. Ogłoszenie o naborze  > zobacz Więcej informacji  o programie

  Drukuj

  Ponownie ogłoszono przetarg – azbest

  W związku z  tym, że  przetarg  na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ogłoszony w czerwcu  unieważniono, ponownie  ogłoszono kolejny  przetarg.  > zobacz Termin  otwarcia ofert 29.08.2018 r. Powodem unieważnienia poprzedniego przetargu była wartość złożonej oferty  która znacznie przekraczała  wysokość  środków przeznaczonych na ten cel, którymi  dysponuje zamawiający  > zobacz   Bliższe informacje  > zobacz  

  Drukuj

  Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia instalacji solarnych

  Przypominamy, że 20.09.2018 r wygaśnie 5 letnia umowa ubezpieczenia instalacji solarnych wykonanych w I etapie w latach 2012-2013 r. Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnych od zdarzeń  losowych min. wyładowań atmosferycznych, przepięć, gradobicia, uszkodzenia przez gryzonie  w ramach  polisy ubezpieczeniowej  budynku lub zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia obejmującej  jedynie instalacje solarne.    

  Drukuj

  Solary, a upały

  Instalacje solarne   są zabezpieczone  przed nadmiernymi upałami poprzez  wyposażenie  ich : naczynia przeponowe  w których   (białe lub czerwone pojemniki o pojemności około  25 l)  zawory bezpieczeństwa  ( umieszczone  tuż przy grupie bezpieczeństwa)   Instalacja solarna pracuje  do momentu osiągnięcia  maksymalnej temperatury zbiornika  ustawionej przez użytkownika (najczęściej 85 stopni). Po osiągnięciu  tej temperatury  pompa zatrzymuje

  Drukuj

  Unieszkodliwanie azbestu- ogłoszono przetarg

    Ogłoszono  przetarg  kolejny przetarg nieograniczony na Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020 z uwagi na konieczność  unieważnienia poprzedniego postępowania przetargowego > zobacz    Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z

  Drukuj

  Otwarcie ofert – AZBEST

  W  dniu  24.05. 2018 r  otwarto  oferty na zadanie związane  z: unieszkodliwianiem, transportem demontażem  2000 ton wyrobów zawierających azbest w latach  2018-2020 > zobacz  W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa przewidywany termin  podpisania umowy z Wykonawcą to około 10 czerwca 2018 r. Po podpisaniu umowy z wykonawcą  robót  Mieszkańcy  zainteresowani uzyskaniem dofinansowania  będą

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetarg

  W dniu  9.05.2017 r.    ogłoszono   przetarg  na  wykonanie serwisu zastępczego 3007 instalacji  solarnych,  w związku z brakiem  wykonania przez   firmy  SOLVER i Energia  Polska  obowiązków wynikających z umów. Dokumentacja  przetargowa  >zobacz  Zapraszamy  do składania  ofert .   W chwili  obecnej zgłoszenia serwisowe realizowane są na bieżąco. Usterki gwarancyjne  można zgłaszać min.  telefonicznie   tel.33 87

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek I – etap

  Zachęcamy  do  jak najszybszego  zgłaszania się   celem  podpisania  aneksów do umów  dotyczących  wykonanych już  instalacji w latach 2012 -2013 r.  W aneksie określany jest termin przejścia na własność  Użytkownika instalacji  solarnej oraz ewentualna  kwota zwrotu.  Dotychczas  podpisano  1531  aneksów  i wypłacono zwroty  w kwocie  805 688 zł .  Harmonogram  podpisywania aneksów   ma  charakter  porządkowy, nie

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek solary – I etap

  W związku   z  rozliczeniem  projektu   z  Narodowym Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy   rozpoczynamy  proces  rozliczania się  z  Uczestnikami  projektu.    W  pierwszej kolejności   rozliczamy się z  Uczestnikami  projektu  których instalacje  zostały wykonane  w latach  2012-2013.  Planujemy  przeprowadzić  proces  rozliczania  w okresie  8 styczeń  – 24 marca  2018 r. Rozliczanie  uczestników  etapu

  Drukuj