W dniu 12.06.2015 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja  „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w projektach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.

 

W konferencji uczestniczyli  przedstawiciele:

  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Pani Monika Muranowicz – Zagawa
  • Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Pan Krzysztof Kaczmarek
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Pan Jerzy Sarnowski
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Pan Michał Szumski.

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu KIK/48 oraz przedstawiciele pozostałych gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP). 

 

Podczas konferencji  oprócz projektu realizowanego przez ZMiGDP, zaprezentowane zostały również inne projekty realizowane dzięki wsparciu funduszy szwajcarskich: 

  • „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu suskiego” zaprezentował Pan Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
  • „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, którą przedstawił Pan Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku.

 

Ostatni panel konferencji poświęcony został warsztatom tematycznym poprowadzonym przez Panią Agatę Michałek – Budzicz oraz przez Pan Adolfa Mirowskiego.

Warsztaty dotyczyły m.in. systemu monitoringu efektów uzyskanych w ramach realizacji projektu, warunków gwarancji i serwisu, sposobu opisu i możliwości egzekwowania warunków gwarancji na etapie postępowania przetargowego, warunków udziału w postępowaniu przetargowym pod kątem wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, kryteriów oceny ofert  w kontekście kryteriów jakościowych.

 

W dniu poprzedzającym konferencję przeprowadzona została  wizytacja obiektów zmodernizowanych w ramach projektu:

  • Zespół szkół im. M. Rataja w Gościnie,
  • Dom Pomocy Społecznej w Gościnie,
  • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

 

Dziękujemy  organizatorom  konferencji za zaproszenie.

 

Więcej  informacji na temat działań  Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty >  zobacz