Podczas odbioru   robót  który będzie  kończył  proces wykonania  instalacji solarnych w obrębie  Państwa nieruchomości przekazane zostaną  segregatory  zawierające  wszelkie  niezbędne  dokumenty związane  z  instalacją min:

  • instrukcje obsługi
  • protokoły  z  prób  i pomiarów
  • protokół zdawczo – odbiorczy
  • informacje  o sposobie   zgłaszania  usterek

   

  Celem  lepszej identyfikacji przyporządkowano : 

  • żółte  segregatory dla  instalacji  wykonanych  w latach 2012-2013
  • zielone segregatory  dla instalacji  wykonanych  w 2016 r.

   

  Wersja   elektroniczna  segregatora  > zobacz

   

   


  img_4070-kopiowanie

   

   

   

  Drukuj