Podpisano umowę na wykonanie instalacji solarnych.

      Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  w  dniu dzisiejszym tj. 26.08.2019 r.podpisali  umowę z Wykonawcą tj. firmą Polska Ekologia na realizację zadania związanego z montażem 1365 instalacji solarnych dla Mieszkańców Powiatu Suskiego. Wartość umowy dotyczącej montażu instalacji solarnej: 14 328 498 zł brutto przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

  Drukuj

  Podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowolticznych i pomp ciepła

        W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2019 r. Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  podpisali umowy z Wykonawcą tj. firmą Flexipower Group   na realizację zadania związanego z montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła dla Mieszkańców Powiatu Suskiego.   Wartość umów  dotyczącej montażu :    instalacji fotowoltaicznej:  7 518 219,93 zł brutto,   

  Drukuj

  Solary, PV, pompy – wyznaczono termin podpisania umów

  Od  ogłoszonych   w dniu 29.07.2019 r.  wyników postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła w zakreślonym ustawą  prawo zamówień  publicznych  nie  wniesiono  odwołań    w związku z  tym: wezwano  Wykonawców   do przedstawienia potwierdzenia  wniesienia  zabezpieczenia

  Drukuj

  Solary, PV, pompy- ogłoszono wyniki przetargu

    Ogłoszono   wyniki  postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługuje  10  – dniowy   termin  wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć  na  ostateczny termin podpisania umów

  Drukuj

  Mój Prąd – dofinasowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznej

    Rząd  RP ogłosił  stworzenie nowego programu Mój Prąd.  Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  z  instalacji fotowoltaicznych. Budżet   programu to 1 mld zł Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych , nie więcej niż 5000 zł.   Środki  wypłacać  będzie  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  > zobacz Wsparciem mogą zostać

  Drukuj

  Czyste Powietrze – Punkt konsultacyjny w Starostwie

  Przedstawiciele   Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska w Krakowie   udzielać będą  (raz  w miesiącu)   informacji na temat  Rządowego projektu  „Czyste Powietrze”   także  w  Starostwie  Powiatowym  w Suchej Beskidzkiej  ul. Kościelna 5 b: od godz.  10 -12.00  informacje  ogólne o programie  – Sala Sesyjna   – parter od godz.  12-15.00  – konsultacje   indywidualne (po wcześniejszej  rezerwacji godziny :

  Drukuj

  Solary, PV, pompy – trwa ocena, uzupełnienienia ofert przetargowych

    W dalszym ciągu trawa  ocena, uzupełnienia, wyjaśnienia  złożonych ofert  w ramach postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła Przewidywany  termin ogłoszenia wyników   – przed  26.07.2019 r. Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługiwać będzie prawo wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć 

  Drukuj

  Ulga podatkowa – termomodernizacja, oze

    W zeznaniu  podatkowym  za 2019  r będzie można   odliczyć   od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część  kosztów  zakupu   materiałów, urządzeń i usług związanych  z termomodernizacją tj. m.in. prace  termomodernizacyjne (ocieplenia ścian, wymiana okien, modernizacja cwu, co) montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia

  Drukuj

  Solary, PV, Pompy – otwarcie ofert

    W  dniu  10.06.2019 r. otwarto  oferty  w przetargu  dotyczącym wykonania :   instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła przeznaczonych   dla  2000 rodzin z Powiatu Suskiego. Przetarg podzielono  na  trzy części (tabela poniżej).   Na realizację  zadania   przeznaczono  następujące   środki : Nr  części Nazwa części Ilość  instalacji Kwota  netto  PLN (bez  VAT) Kwota brutto PLN (z

  Drukuj

  SOLARY – serwis pogwarancyjny

  W związku z licznymi pytaniami  dotyczącymi świadczenia płatnych usług pozagwarancyjnych  informujemy, że  na terenie Powiatu Suskiego  działają  następujące osoby  świadczące  płatne usługi serwisu instalacji  solarnych:   Pan Piotr  Wartak  – tel. 795 206 895 Pan Mariusz Jankowski  – tel. 728 755 845 Pan  Damian Basiura  – tel. 530 530 354 Pan Piotr Wójcik – tel. 

  Drukuj