Niższe ceny instalacji fotowoltaicznych

  W związku z   wejściem w życie    w dniu 23.11 2019   nowych przepisów ulegnie ujednolicona będzie  stawka  podatku  VAT  dla instalacji  fotowoltaicznych  bez względu na miejsce montażu. Jednolita stawka podatku VAT  wynosić będzie  8 %.  W związku  z powyższym w  dniu  13.11.2019  r przekazano  Wykonawcy   projekt  aneksu do umowy  związanej z montażem   546 instalacji

  Drukuj

  Rozbudowa instalacji fotowolticznej, wzór umowy

  Rozbudowa instalacji   fotowoltaicznej   Odpowiadając  na    wnioski   Uczestników   programu  informujemy, że  osoby   biorące  udział  w projekcie  będą mogy  zlecić  Wykonawcy   rozbudowę  instalacji. Koszt  rozbudowy  ponosi w całości zlecający.   W celu rozbudowy  instalacji należy: a)       zgłosić chęć  rozbudowy instalacji  Wykonawcy  podczas pierwszej wizyty b)       podpisać umowę  z Wykonawcą .Umowę będą Państwo mogli podpisać podczas

  Drukuj

  Modernizacja Kotłowni w ZS Dańkowskiego w Jordanowie

   Na ukończeniu są   prace  związane  z gruntowną  modernizacją   kotłowni  w Zespole  Szkół im. bł ks Dańkowskiego  w Jordanowie.   Stan  istniejący  Budynki  Zespołu Szkół   zasilane są w ciepło z własnej kotłowni na paliwo stałe, opalanej   ekogroszkiem. Instalacja c.o. częściowo wykonana z rur stalowych, częściowo miedzianych. Grzejniki nowe stalowe płytowe. Kotły pracują w systemie otwartym

  Drukuj

  Spotkania z Uczestnikami projektu

    W  okresie od 2 do 15 października  2019  r. odbyło 12   spotkań  z Mieszkańcami  z którymi Powiat Suski  podpisał  umowy w zakresie  realizacji 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 546 instalacji  fotowoltaicznych 89 powietrznych  pomp ciepła     Podczas  spotkań  przekazane zostały informacje dotyczące: sposobu realizacji zadania terminów wykonania charakterystyki  montowanych urządzeń wysokości  III raty i ostatecznych

  Drukuj

  Interpretacja przepisów podatkowych – kotły

  W związku z licznymi zapytaniami  dotyczącymi możliwości  odliczenia od wydatków  związanych z zakupem i montażem kotłów których częściowe   koszty  były refinansowane   przez Powiat  Suski wystąpiłem  o wydanie  interpretacji podatkowej  w   tym zakresie. Z  przedstawionego  przez  Krajową Informację Podatkową informacji  wynika, że    istnieje możliwość   odliczenia od podatku (w zeznaniu PIT)   części kosztów zakupu i

  Drukuj

  Harmonogram wykonania instalacji

      Zadanie    związane  z  realizacją  2000 instalacji  solarnych  musi zakończyć  się   w następujących terminach:  1365 instalacji solarnych  -  30.04.2021 546 instalacji  fotowoltaicznych -  31.12.2020 89 powietrznych  pomp ciepła  -  31.12.2019   Instalacje  będą wykonywane   w kolejności zgodnej z  numerami  podpisanych umów (widnieje na górze umowy).    W  załączonym  harmonogramie    przypisano  do danej instalacji miesiąc 

  Drukuj

  Harmonogram spotkań z Mieszkańcami

    W  okresie  od 2 do 15 października  2019  r. odbędą  się  spotkania z Mieszkańcami  z którymi Powiat Suski  podpisał  umowy w zakresie  realizacji 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 546 instalacji  fotowoltaicznych 89 powietrznych  pomp ciepła w spotkaniu uczestniczyć będą :  Pan Józef  Bałos – Starosta  Suski Pan Zbigniew  Hutniczak  – Wicestarosta  Suski Przedstawiciele  

  Drukuj

  Podpisano umowę na wykonanie instalacji solarnych.

      Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  w  dniu dzisiejszym tj. 26.08.2019 r.podpisali  umowę z Wykonawcą tj. firmą Polska Ekologia na realizację zadania związanego z montażem 1365 instalacji solarnych dla Mieszkańców Powiatu Suskiego. Wartość umowy dotyczącej montażu instalacji solarnej: 14 328 498 zł brutto przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

  Drukuj

  Podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowolticznych i pomp ciepła

        W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2019 r. Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  podpisali umowy z Wykonawcą tj. firmą Flexipower Group   na realizację zadania związanego z montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła dla Mieszkańców Powiatu Suskiego.   Wartość umów  dotyczącej montażu :    instalacji fotowoltaicznej:  7 518 219,93 zł brutto,   

  Drukuj

  Solary, PV, pompy – wyznaczono termin podpisania umów

  Od  ogłoszonych   w dniu 29.07.2019 r.  wyników postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła w zakreślonym ustawą  prawo zamówień  publicznych  nie  wniesiono  odwołań    w związku z  tym: wezwano  Wykonawców   do przedstawienia potwierdzenia  wniesienia  zabezpieczenia

  Drukuj