Nowa strona internetowa, aktualności

  Utworzono nową  stronę  internetową  na której   będziemy zamieszczać  informacje: projektach  ekologicznych realizowanych    przez Wydział Środowiska  projektach   ekologicznych  realizowanych  przez inne podmioty, aktualnościach związanych  z realizacją projektów adresowanych   do  Mieszkańców  Powiatu Suskiego   Nowa  strona  internetowa   > zobacz         

  Drukuj

  Termin wpłaty III raty – PV

      Przypominamy  o terminie wpłaty   III raty za  wykonanie instalacji   fotowoltaicznej, który dla  większości   z Uczestników  projektu przypada na 31.01.2020 r.   Ostateczna  wysokość  i termin wpłaty III  raty  zostały określone   w piśmie  przekazanym  podczas  spotkań  z Mieszkańcami   W  przypadku   instalacji  montowanych  poza budynkiem mieszkalnym (np. garaż, grunt, budynek gospodarczy)   wysokość  III  raty 

  Drukuj

  Solary, Pompy, PV zaawansowanie robót

    Trwają  prace związane   z  montażem 2000   instalacji odnawialnych źródeł energii   w obrębie   Powiatu  Suskiego .  W  ramach zadania   przewidziano  następującą ilość  instalacji   i terminy montażu:   1364   instalacji   solarnych   -  do 31.04.2021 546  instalacji fotowoltaicznych – do   30.12.2020 89 pomp  ciepła – do   15.02.2020   Proces   wykonania  rozpoczyna  przekazanie placu budowy  i ustalenia

  Drukuj

  Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku

      Zdrowych  i  Wesołych Świąt  Bożego Narodzenia dużo, dużo  zdrowia,  spełnienia wszelkich  marzeń, i   jak najwięcej słońca w nadchodzącym Nowym Roku       

  Drukuj

  Instalacje OZE – możliwość odliczenia kosztów w zeznaniu PIT

    Udostępniam   indywidualną interpretację  przepisów podatkowych, z której  wynika  możliwość odliczenia  w zeznaniu PIT  części kosztów zaliczki  na poczet  wykonania instalacji  fotowoltaicznej,   którą mieszkaniec  Powiatu  poniósł  w ramach  realizacji   ” Programu   zwiększenia  wykorzystania odnawialnych źródeł energii  i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego”   > zobacz  W mojej

  Drukuj

  Rozpoczęto prace związne z montażem instalacji OZE

    Rozpoczęto prace  związane z montażem  instalacji   2000  instalacji w ramach projektu:  Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego–SOLARY,FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA ” obejmujące  1365 instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła    co pozwoli  ograniczyć emisje zanieczyszczeń o około 3800ton/rok.   Firmy  zgromadziły  w

  Drukuj

  Zmodernizowano kotłownie w Zespole Szkół Dańkowskiego w Jordanowie

    W miejsce istniejącej starej wyeksploatowanej kotłowni na paliwo na węgiel   składającej się z pięciu kotłów   wykonano  nową kondensacyjną kotłownię olejowo-gazową  o mocy ok. 490 kW. Kotłownia do czasu doprowadzenia gazu do budynku  będzie pracować jako kotłownia olejowa.   Wydzielono  magazyn oleju z w  pomieszczenie istniejącej kotłowni  poprzez wymurowanie przegród.  Zbiorniki na olej   fabrycznie

  Drukuj

  Niższe ceny instalacji fotowoltaicznych

  W związku z   wejściem w życie    w dniu 23.11 2019   nowych przepisów ulegnie ujednolicona będzie  stawka  podatku  VAT  dla instalacji  fotowoltaicznych  bez względu na miejsce montażu. Jednolita stawka podatku VAT  wynosić będzie  8 %.  W związku  z powyższym w  dniu  13.11.2019  r przekazano  Wykonawcy   projekt  aneksu do umowy  związanej z montażem   546 instalacji

  Drukuj

  Rozbudowa instalacji fotowolticznej, wzór umowy

  Rozbudowa instalacji   fotowoltaicznej   Odpowiadając  na    wnioski   Uczestników   programu  informujemy, że  osoby   biorące  udział  w projekcie  będą mogy  zlecić  Wykonawcy   rozbudowę  instalacji. Koszt  rozbudowy  ponosi w całości zlecający.   W celu rozbudowy  instalacji należy: a)       zgłosić chęć  rozbudowy instalacji  Wykonawcy  podczas pierwszej wizyty b)       podpisać umowę  z Wykonawcą .Umowę będą Państwo mogli podpisać podczas

  Drukuj

  Modernizacja Kotłowni w ZS Dańkowskiego w Jordanowie

   Na ukończeniu są   prace  związane  z gruntowną  modernizacją   kotłowni  w Zespole  Szkół im. bł ks Dańkowskiego  w Jordanowie.   Stan  istniejący  Budynki  Zespołu Szkół   zasilane są w ciepło z własnej kotłowni na paliwo stałe, opalanej   ekogroszkiem. Instalacja c.o. częściowo wykonana z rur stalowych, częściowo miedzianych. Grzejniki nowe stalowe płytowe. Kotły pracują w systemie otwartym

  Drukuj