Rząd  RP ogłosił  stworzenie nowego programu Mój Prąd

    Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  z  instalacji fotowoltaicznych.

    Budżet   programu to 1 mld zł

    Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych , nie więcej niż 5000 zł.

     

    Środki  wypłacać  będzie  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  > zobacz

    Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

    Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

     

    Mój prąd – jak otrzymać dofinansowanie?

    Jedynym dokumentem, który ma uprawniać do uzyskania dofinansowania, ma być umowa z operatorem energetycznym, która będzie potwierdzała instalację specjalnego licznika służącego do obsługi instalacji fotowoltaicznej.

     

    Mój prąd – kto może otrzymać dofinansowanie ?

    Dofinansowanie przysługuje osobom, które spełnią łączenie  warunki wymienione poniżej :

    • są osobami fizycznymi,
    • nie zakończyły wykonania instalacji fotowoltaicznej  przed dniem ogłoszenia programu (23 lipca 2019 roku),
    • złożą wniosek o uzyskanie dofinansowania.

    O przyznaniu dofinansowania zdecyduje kolejność zgłoszeń.

     

    Więcej informacji na temat programu > zobacz

     

    Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielać będą doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska : https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

     

    Drukuj