Rząd  RP ogłosił  stworzenie nowego programu Mój Prąd

  Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  z  instalacji fotowoltaicznych.

  Budżet   programu to 1 mld zł

  Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych , nie więcej niż 5000 zł.

   

  Środki  wypłacać  będzie  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  > zobacz

  Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

  Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

   

  Mój prąd – jak otrzymać dofinansowanie?

  Jedynym dokumentem, który ma uprawniać do uzyskania dofinansowania, ma być umowa z operatorem energetycznym, która będzie potwierdzała instalację specjalnego licznika służącego do obsługi instalacji fotowoltaicznej.

   

  Mój prąd – kto może otrzymać dofinansowanie ?

  Dofinansowanie przysługuje osobom, które spełnią łączenie  warunki wymienione poniżej :

  • są osobami fizycznymi,
  • nie zakończyły wykonania instalacji fotowoltaicznej  przed dniem ogłoszenia programu (23 lipca 2019 roku),
  • złożą wniosek o uzyskanie dofinansowania.

  O przyznaniu dofinansowania zdecyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Więcej informacji na temat programu > zobacz

   

  Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielać będą doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska : https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

   

  Drukuj