W  dniu 30.03.2018 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”:

  •  koszt całkowity inwestycji: 1 030 161,93 PLN,
  • koszty kwalifikowane Projektu: 954 205,29 PLN,
  • dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych 811 074,48 PLN (netto)
  • okres realizacji 2018 – 2020
  • koszty obejmują unieszkodliwianie, transport oraz demontaż wyrobów zawierających azbest  w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel

   

  Trwają prace związane z przygotowaniem  dokumentacji koniecznej do przygotowania przetargu, którego ogłoszenie planowane jest ok. 15 kwietnia 2018 r.

  Bliższe informacje dotyczące m.in. podpisywania umów z Mieszkańcami (po wyłonieniu Wykonawcy) znajdować się będą na stronie internetowej Powiatu Suskiego

   

   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

   

   

   

  Drukuj