Utworzono nową  stronę  internetową  na której   będziemy zamieszczać  informacje:

  • projektach  ekologicznych realizowanych    przez Wydział Środowiska 
  • projektach   ekologicznych  realizowanych  przez inne podmioty,
  • aktualnościach związanych  z realizacją projektów
  adresowanych   do  Mieszkańców  Powiatu Suskiego
   

  Nowa  strona  internetowa   > zobacz 

   

   

   

   

  Drukuj