W dniu 8.04.2013 odbyła się XVI Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
  2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  3. Atrur Kruźlak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
  4. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  5. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  6. Maria Karcz  – Starostwo Powiatowe
  7. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

   

  podczas  Rady  Budowy Koordynator  programu  poruszył  następujące kwestie :

  1.  jakości wykonanych robót min. w zakresie  prowadzenia ochrony przed ptakami której załamania  nalezy wykonywać  przy użyciu kolan z tego samego materiału  i bezwzględnej konieczności  wykonania izolacji na przewodach solarnych prowadzonych w nieczynnych  przewodach wentylacyjnych
  2. Uwag  Mieszkańców  związanych  z działaniem  serwisu (brak odbierania telefonów, wydłużony czas reakcji)
  3. nie dostatecznie dokładnego  prowadzenia przez Inspektora Nadzoru  procesu odbioru,  stwierdzonych przypadkach:
  •  braku dwukrotnej inspekcji w obrębie  budynku mieszkalnego  w szczególności   gdy prowadzone są roboty podlegające zakryciu
  • niedokładnego sprawdzania zakresu  rzeczowego  (bez odniesienia się  do wykazu materiałów ujętych  w przednmiarach
  • braku  weryfikacji  konieczności  zastosowania materiałów  dodatkowych
  • nie odpowiedniego  oznaczania  instalacji  strzałkami informującymi o przepływie cieczy w przewodach pod izolacją
  Drukuj