Powiat  Suski w 2018 r   zajął   II miejsce  w  Ogólnopolskim  Rankingu Energii Odnawialnej  – kategoria  energia słoneczna   >zobacz

  Związek   Powiatów Polskich  rok rocznie  przedstawia    Ranking   w którym  klasyfikowane są min. Powiaty.

   

  W rankingu   prowadzona jest punktacja 

  • ogólna  obejmująca wszystkie rodzaje energii  
  • dla każdego  rodzaju energii  (energia słoneczna,  biomasa, energia geotermalna, energia wodna, energia otoczenia i inna)

   

   

   

   

   

  Głównym kryterium    oceny  w  przypadku kategorii  energia słoneczna jest powierzchnia zamontowanych kolektorów słonecznych.

  Powiat   Suski zdobył   44 625 punktów,   w pierwszej   dziesiątce uplasowały się także  inne  powiaty z terenu  województwa  małopolskiego  -  Powiat    Myślenicki 12 860 punktów , Powiat Tarnowski  11 335 punktów.

  Tak  wysokie  miejsce   w rankingu  zostało osiągnięte przede wszystkim dzięki   wykonaniu  instalacji solarnych dla  3007 rodzin  z terenu Powiatu Suskiego w ramach Programu zwiększenia  wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego”

  Dziękujemy  wszystkim  Uczestnikom projektu  za udział.

   

   

   

   

   

   

  Drukuj