Udostępniam   indywidualną interpretację  przepisów podatkowych, z której  wynika  możliwość odliczenia  w zeznaniu PIT  części kosztów zaliczki  na poczet  wykonania instalacji  fotowoltaicznej,   którą mieszkaniec  Powiatu  poniósł  w ramach  realizacji   ” Programu   zwiększenia  wykorzystania odnawialnych źródeł energii  i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego”   > zobacz 

  W mojej ocenie  zapisy  tej interpretacji mogą odnosić się   do części zaliczkowej  wpłaconej na poczet wykonania  instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła w ramach wymienionego programu, jednak  należy mieć na uwadze, że  jest to indywidualna interpretacja  przepisów podatkowych. 

  Możliwość  odliczenia    tych kosztów  w zeznaniu PIT  wynika  z    przyjętego  końcem zeszłego roku  rozporządzenia  > zobacz 

  Bliższych  informacji   w zakresie  sposobu   odliczenia kosztów  udziela  Krajowa  Izba  Skarbowa > zobacz

   

  Paweł Dyrcz

   

  Drukuj