Zapraszamy   do składania ofert  w zakresie  wykonania  serwisu  zastępczego  w  roku  2017   instalacji  solarnych  dla  2349 rodzin  wykonanych  w latach   2012 – 2013  w związku  z ogłoszeniem   upadłości  przez  Wykonawcę  robót   Solver  Sp.  z  o. o.  Postępowanie  przetargowe  zostało powtórzone  w związku z koniecznością unieważnienia poprzedniego postępowania > zobacz

  Serwis  zastępczy  w 2017 r   prowadzony  dzięki  środkom finansowym  Powiatu Suskiego.

  Szczegóły   nowego postępowania  przetargowego   > zobacz

   

   

   


  20160720_1030371

   

  Drukuj