W  dniu  10.06.2019 r. otwarto  oferty  w przetargu  dotyczącym wykonania :   instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła przeznaczonych   dla  2000 rodzin z Powiatu Suskiego.

  Przetarg podzielono  na  trzy części (tabela poniżej).

   

  Na realizację  zadania   przeznaczono  następujące   środki :

  Nr  części

  Nazwa części

  Ilość  instalacji

  Kwota  netto  PLN (bez  VAT)

  Kwota brutto PLN (z VAT)

  I

  Instalacje  solarne

  1365

  16 782 592,59

  18 195 616,61

  II

  Pompy ciepła

  89

  799 351,72

  867 341,52

  III

  Instalacje  fotowoltaiczne 

  546

  7 598 861,11

  8 268 372,77

   

  W   ramach  postępowania  wpłynęło  13  ofert  od  9  Wykonawców w następującym  zakresie cenowym (ceny brutto) :

  •  instalacje  solarne  ( 5 ofert)   – od  około   14,3 mln  -  do około  18,9 mln zł  
  •  pompy  ciepła  (3 oferty)  -  od około  0,7 mln zł -  do około  1,09 mln zł
  • instalacje fotowoltaiczne  (5 ofert) – od około   7,5 mln zł -  do około 10,9 mln zł

   

  W  ramach  przedstawionych ofert   (w zakresie każdej   z części)  znajdują się  o oferty  o cenie niższej niż zarezerwowana  na ten cel przez   Powiat.

   

  W chwili obecnej przystępujemy do  oceny  złożonych ofert.

  Przewidywany  termin wyłonienia   Wykonawcy/ Wykonawców  -  około 30.06.2019 r. 

  Jednocześnie  informujemy, że wymieniony termin może  ulec  zmianie z uwagi na ewentualne odwołania wniesione przez potencjalnych wykonawców.

   

   

   

   

   

  Drukuj