W dniu 02.03.2016 r. odbyło się szkolenie Montażystów instalacji solarnych. 

  W spotkaniu udział wzięli:

  • Wicestarosta Suski   Pan Zbigniew Hutniczak,
  • Koordynator Projektu Paweł Dyrcz,
  • Kierownik Budowy  Pan Andrzej Słowik, przedstawiciele firmy Energia Polska S.A., 
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  Pan Grzegorz Lubas,
  • Montażyści instalacji solarnych,
  •  Pan Lucjan  Babik przedstawiciele firmy Hewalex ,
  • Pan Łukasz Biernacki  przedstawiciel  firmy  OTTONE. 

   

   

  Szkolenie  rozpoczął   Pana Wicestarosta   Zbigniew Hutniczak następnie: 

  • Paweł Dyrcz przedstawił skrócony wykaz obowiązków Montażystów  wynikający  min  z  podpisanej umowy  z Wykonawcą.  Skrócony wykaz przekazano Kierownikom Brygad i zobowiązano  do przestrzegania oraz zapoznania z nim wszystkich członków brygady > zobacz 
  • Pan Lucjan Babik przedstawił prezentację, w której omówił szczegóły techniczne montażu instalacji solarnych. Szczególną uwagę zwrócił na optymalne warunki zabudowy instalacji solarnych, rodzaje konstrukcji kolektorów, sposób podłączenia kolektorów, sposoby montażu kolektorów,  sposób  podłączenia  sterownika,  modemy  dostarczane   do instalacji.
  • Pan Łukasz Biernacki  przedstawił prezentację dotyczącą naczyń przeponowych, w której szczegółowo  omówił  kwestię  związane z prawidłowym montażem  naczyń przeponowych, ustawianiem odpowiedniego ciśnienia w naczyniu

   

  Wszystkie  instalacje solarne  wyposażone będą w modemy   które  po podłączeniu  do routera  w domu  umożliwią  użytkownikowi  wgląd  w parametry pracy instalacji  oraz   włączanie   np. funkcji  urlopowej  przy pomocy  telefonu komórkowego .

   

  Skrócony Wykaz Obowiązków Montażystów
  Skrócony Wykaz Obowiązków Montażystów
  Skrócony wykaz obowiązków Montażystów.pdf

  rozmiar: 214.3 KiB
  pobrań: 356

  Drukuj