W dniu 17.06.2013 odbyła się XVII Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
  2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  3. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  4. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  5. Maria Karcz  – Starostwo Powiatowe
  6. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

   

  podczas  Rady  Budowy Koordynator  programu  poruszył  następujące kwestie :

  1.  zgodnie z dokumentacją  przewody  muszą być prowadzone w korytkach lub rurach ochronnych 
  2. wyrażenia opinii w zakresie  możliwości stosowania  rur PCV  za zaworem bezpieczeństwa i ich odporności na panujące tam temperatury
  3. uczulono Inspektorów w zakresie rzetelnego sprawdzania  jakości  i zakresu wykonanych robót 
  4. nie dopuszczalne jest zgłaszanie  do odbioru i odbieranie  instalacji w których min. nie założono  na wyjściu rurarzu uszczelek na kolektorach słonecznych
  5. Serwis  nie ma praw pobierania jakichkolwiek odpłatności  za usuniecie usterki, gdyż ich zasadność winna być ustalona  w trakcie zgłoszenia 
  6. Wykonawca  i Inwestor proszą uczestników  programu o pisemne potwierdzenie wykonania serwisu  po przeprowadzeniu  czynności serwisowych
  7. Wezwano Wykonawcę do przedstawienia kopii książki serwisowej celem oceny prawidłowości załatwienia spraw przez serwis. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 7 dni roboczych
  8. Celem  efektywnego załatwienia spraw związanych z serwisem  należy ewentualne zgłoszenia serwisowe zgłaszać bezpośrednio do  siedziby  Firmy  SOLVER  w Tarnowskich Górach (informacja o telefonach podana została w materiałach przekazywanych podczas odbioru i na naklejce umieszczonej na zbiorniku)  >> zobacz 
  9. wykonania dokumentacji  dokumentacji projektowej dla  około 6 budynków  które będą realizowane w  miejsce osób które zgłosił rezygnację z udziału w programie   

   

   

  Drukuj