W dniu  30.11.2015 r.    w Ministerstwie  Środowiska w  Warszawie obyła się  uroczysta gala  wieńcząca ogólnopolski  konkurs  „Aktywni dla czystego powietrza”    

  Podczas  gali  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Sławomir MAZUREK   wręczył  Staroście  Suskiemu   Panu Józefowi   Bałos   statuetkę i dyplom za  zajęcie  II miejsca  w konkursie.

  Ministerstwo  Środowiska,  wyniki  konkursu  > zobacz

   

  Podczas   gali  Starosta Suski  Pan Józef  Bałos  i Paweł Dyrcz – koordynator   projektów  przedstawili  prezentację  multimedialną  dotyczącą   celów  i efektów  realizowanych  projektów > zobacz

  Ogólnopolski Konkurs „Aktywni dla czystego powietrza” adresowany do wszystkich , którzy zrealizowali do dnia 30 czerwca 2015 r. inicjatywy powodujące ograniczenie niskiej emisji.  Poprzez inicjatywy, o których mowa, należy rozumieć działania o technicznym, wynalazczym bądź racjonalizatorskim charakterze polegające w szczególności na modyfikacji urządzeń, budynków lub systemów technicznych które zostały wdrożone i których wdrożenie spowodowało możliwy do wykazania efekt polegający na ograniczeniu niskiej emisji.

  Regulamin  konkursu > zobacz

  Organizatorzy konkursu  docenili  wkład   jaki  Powiat  Suski wnosi  w  ochronę powietrza  poprzez  min.  realizację   „Programu zwiększenia  wykorzystania  odnawialnych źródeł  energii i poprawy jakości   środowiska  w obrębie  obszarów  NATURA 2000,  Powiatu Suskiego” ,  termomodernizację  obiektów  powiatowych, przygotowanie  Programów Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla 8 Gmin.

  Przyznaną  nagrodę   odbieramy jako wyraz  uznania  dla Mieszkańców Powiatu  Suskiego  którzy czynnie  włączyli  się   w realizację    projektów  oraz jednocześnie  podziękowanie  dla  Darczyńców   projektu bez których wsparcia realizacja  projektów  nie była by możliwa

  Darczyńcy  projektu > zobacz

   

   

   

  Drukuj