Ogłoszono  przetarg  kolejny przetarg nieograniczony na Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020 z uwagi na konieczność  unieważnienia poprzedniego postępowania przetargowego > zobacz 

   

  Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z ustawy Prawo zamówień publicznych  ogłoszenie o przetargu musi być umieszczone na stronie biuletynu Unii Europejskiej przez 40 dni. Po upływie tego okresu  otwarte będą oferty.

   

  Wyroby zawierające  azbest   zdemontowane  przed  wyłonieniem wykonawcy będą odebrane  od Mieszkańców  po rozstrzygnięciu przetargu.

   

  Do czasu  odbioru zdemontowane  wyroby zawierające azbest:

  • płyty  typu caro (płytki kwadratowe ) należy złożyć  na folii lub w opakowaniach typu big bag (koszt około 15 zł, na dom średnio potrzebne są  2-3 opakowania tego typu, po rozstrzygnięciu przetargu  opakowania dostarczy wykonawca)
  • eternit  falisty  należy  złożyć na paletach

  w miejscach w których zapewniona jest możliwość dojazdu samochodu ciężarowego.

   

  Uwaga !!!

  Wyrobów zawierających  azbest nie można ciąć,  łamać, zrzucać  gdyż podczas  tych  czynności uwalniają się substancje szkodliwe przede wszystkim dla osób znajdujących się  w pobliżu.

   

  Bliższe informacje  na temat  postępu prac  >  zobacz 

   

   

   

   

  Drukuj