Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

   

  Warunki   dofinansowania:

  • 78 ,7  % kosztów  ogółem
  • zakup usługi w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Powiat
  • podpisanie przez Mieszkańca umowy z Powiatem  > zobacz 
  • dofinansowanie dotyczy  kosztów  dwóch opcji : unieszkodliwianie i transport lub   unieszkodliwianie, transport, demontaż  wyrobów zawierających azbest
  • okres  realizacji  2018-2020

   

  Wzór  umowy  > zobacz 

   

  Bliższe informacje :

  • Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska, pok. 112  (I piętro)  tel. 33 87 57 939 – Elwira Listwan   lub  Naczelnik Wydziału Paweł  Dyrcz
  • Nabór wniosków   ciągły po podpisaniu umowy . Umowa  podpisywana   w  pok. 112  (I piętro)  tel. 33 87 57 939 – Elwira Listwan

   

   

  Zaawansowanie prac:

   

  11.03 .2020  -  utworzono  nową stronę  internetową na której umieszczane są bieżące informacje związane z realizowanymi projektami > zobacz

  5.01.2019  -  na bieżąco   podpisujemy  umowy  z Mieszkańcami  zainteresowanymi  dofinansowaniem unieszkodliwianie, transport, demontaż wyrobów zawierających azbest

  1.10.2018  – rozpoczęto  podpisywanie  umów z Mieszkańcami na unieszkodliwianie, transport, demontaż wyrobów zawierających azbest.  Wzór  umowy >  zobacz

  28.09.2018  -  Podpisano  umowę  z Wykonawcą

  19.09 .2018  -  Wykonawca uzupełnia  dokumenty przetargowe  wymagane  ustawą Prawo zamówień publicznych, przewidywany  termin  podpisania umowy z Wykonawcą   – do 30.09.2018 r.

  11.09.2018  – otwarto  oferty przetargowe   >zobacz

  10.08 .2018  -  ogłoszono  ponowny przetarg, termin  otwarcia ofert 29.08.2018 r.   > zobacz

   9.08.2018 – unieważniono postępowanie  przetargowe , gdyż  wartość  złożonej oferty przekracza wysokość  środków przeznaczonych na ten cel, którymi dysponuje zamawiający > zobacz

  7.08.2018 – otwarto  oferty  przetargowe  > zobacz

  28.06.2018 – ogłoszono  przetarg  > zobacz

  12.06.2018 – unieważniono  postępowanie przetargowe. Planowany termin ogłoszenia nowego przetargu 26.06.2018 r.  > zobacz

  24.05.2018  -  Otwarto oferty złożone w ramach przetargu  na  unieszkodliwianie, transport, demontaż  2000 ton  wyrobów zawierających azbest  >zobacz  

  17 .04.2018  -  ogłoszono przetarg   na  unieszkodliwianie, transport, demontaż  2000 ton  wyrobów zawierających azbest  z 798 budynków   w latach  2018-2020. Planowany termin otwarcia ofert  24.05.2018 r.  > zobacz

  30.03.2018 -  podpisano  umowę  o wartości około  1mln zł na  dofinansowanie  do kosztów  unieszkodliwiania, transportu, demontażu wyrobów zawierających azbest na lata 2018 – 2020. Dofinansowanie  do 85 % kosztów netto

  22.03.2018 - rozpoczęto pracę  związane z przygotowaniem  dokumentacji przetargowej

  14.11.2017 – Wniosek  Powiatu   uzyskał pozytywną  ocenę  finansową > zobacz

  4.10.2017    -  Wniosek  Powiatu   uzyskał  pozytywną ocenę  formalną  > zobacz

  4.05.2017  -   Powiat   w ramach partnerstwa  z Gminami złożył  wniosek  aplikacyjny do Regionalnego Programu  Operacyjnego. Okres  realizacji  2018 -2020. Przewidywany  koszt około  1 mln. PLN  dofinansowanie 85 %  

  27.04.2017  -   Gminy  i Miasta   podpisały    oświadczenie  w zakresie   partnerstwa   dotyczącego  realizacji  zadania.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Umowa Z Mieszkańcami 2018 WZÓR
  Umowa Z Mieszkańcami 2018 WZÓR
  umowa z mieszkańcami 2018 WZÓR.pdf

  rozmiar: 126.7 KiB
  pobrań: 472

  Drukuj