Solary, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła

   

  • ogniwa fotowoltaiczne (PV) przekształcają energię słoneczną  na energię  elektryczną,
  • pompy  ciepła  powietrzne pobierają  ciepło  z  atmosfery,
  • kolektory  słoneczne przekształcają  energię  słoneczną na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody

   

  Warunki  dofinansowania:

  • dofinansowanie  70,5  % kosztów  instalacji , gdy Gmina  dofinansowuje  montaż instalacji oraz   55,2 %  kosztów  instalacji  – gdy  Gmina  nie dofinansowuje   montażu  instalacji  .
  • zakup  urządzeń  przez Powiat w ramach przetargu
  • podpisanie  umowy  z Powiatem
  • okres  realizacji  2019-2020

  Wzory umów  -  rozbudowa instalacji  fotowoltaicznej :  

  • Instalacja  fotowoltaiczna -  rozbudowa – panele, inwerter (wersja 2  ) > zobacz 
  • Instalacja  fotowoltaiczna – rozbudowa wersja 1  bez inwertera > zobacz

   

  Wzory  umów zawieranych z Mieszkańcami -  udział  w projekcie :

   

  Bliższe informacje :   Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska,

   

  Instalacje  solarne 

  • Paulina  Tokarz  Mansour    tel. 33 87 57 938 ,  I piętro ,  pok  113 
  • Maria Fabiś   tel. 33 87 57 938 ,  I piętro ,  pok  113 

   

  Instalacje   fotowoltaiczne

  • Sylwia  Knapczyk   tel. 33 87 57 931 ,  I piętro ,  pok  116
  • Ewelina  Krupiak   tel. 33 87 57 931 ,  I piętro ,  pok  116

   

  Pompy  ciepła 

  • Izabela Sikora tel. 33 87 57 937 ,  I piętro ,  pok  110 
  • Marek Mrugacz tel. 33 87 57 937 ,  I piętro ,  pok  110 

   

  Koordynator   projektu

  • Paweł  Dyrcz   tel. 33 87 57  90o  I piętro,   pok. 109

   

   

  Nabór  do projektu  prowadzony był   na podstawie  ankiet   > zobacz

   

   

   

  Panele  fotowoltaiczne. Rysunek poglądowy. Źródło www.ekofachowcy.pl

   

  Zaawansowanie prac:

  11.03 .2020  -  utworzono  nową stronę  internetową na której umieszczane są bieżące informacje związane z realizowanymi projektami > zobacz

  28.01.2020 – zaawansowanie  robót  > zobacz 

  26.11.2019 -   uzyskano indywidualną   Interpretację  podatkową   dotyczącą możliwości odliczenia  części zaliczki   wpłacanej na poczet montażu instalacji  w zeznaniu PIT > zobacz

  22.11.2019  -  rozpoczęto  prace  montażowe  instalacji  > zobacz

  23.10.2019  – uzgodniono ostateczną wersję  umowy dotyczącej rozbudowy Instalacja  fotowoltaicznej  > zobacz

  22.10.2019 – trwają  prace związane z zatwierdzaniem materiałów oraz  koncepcji  prowadzania robót

  2-15 10.2019  -   odbyło się  12  spotkań   z Mieszkańcami,   w których  uczestniczyło  1820 osób > zobacz

  2.10.2019  – ustalono  harmonogram  wykonania  instalacji > zobacz 

  23.09.2019 -   ustalono harmonogram  spotkań  z Mieszkańcami  > zobacz

  26.08.2019 -  podpisano umowę  na wykonanie instalacji  solarnych > zobacz 

  22.08.2019 – podpisano umowę na wykonanie  instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła > zobacz

  9.08.2019  – wyznaczono termin podpisania  umów  na wykonanie instalacji PV, solarów, pomp > zobacz

  5.08.2019  -  wystąpiono do Izby   Skarbowej  o wydanie Interpretacji przepisów podatkowej  dotyczącej możliwości  łączenia wydatków związanych z projektem z możliwością obniżenia podatku w zeznaniu PIT 

  29.07.2019 – ogłoszono wyniki  postępowania przetargowego > zobacz

  19.05.2019  – trwa ocena, uzupełnienia  ofert złożonych  w ramach  postępowania  przetargowego > zobacz

  10.05 2019  – otwarto oferty   w ramach postępowania przetargowego > zobacz 

  5.05.2019 -  przedłużono  termin składania  ofert   w postępowaniu przetargowym  do 10.05.2019 r.

  29.05.2019 – przedłużono  termin składania  ofert   w postępowaniu przetargowym   do  6.06.2019 r.> zobacz

  28.05.2019  – Odpowiedziano na  82 pytania  złożone w trakcie postępowania przetargowego

   16.05.2019 – przygotowujemy odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania przetargowego. W chwili obecnej zadano 59 pytań

  15.05.2019  – przygotowano skrótowe, zbiorcze zestawienie  działań w ramach projektu  > zobacz

  15.05. 2019 -  zakończono podpisywanie  umów  z Mieszkańcami  zakwalifikowanymi z listy rezerwowej. Posiadamy  w chwili obecnej komplet umów

  6.05.2019 -  stwierdzono brak wpłaty zaliczek przez  13 uczestników projektu. Zaproszono kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umów

  30.04.2019 -  podpisano komplet 2000  umów z Mieszkańcami

  26.04.2019 – Ogłoszono przetarg  na wykonanie   1365  instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 pomp ciepła > zobacz

  2.04.2019 r. – Zarząd  Powiatu  wyraził zgodę na ogłoszenie postępowania przetargowego  > zobacz

  1.04. 2019 r – w dalszym ciągu  trwa podpisywanie umów z Mieszańcami  pozostało do podpisania 85 umów z 2000 zaplanowanych

  29.03.2019 r -  w Dzienniku Urzędowym   Unii Europejskiej  umieszczono  wstępne ogłoszenie informacyjne na wykonanie dostawy i montażu zestawów solarnych, pomp ciepła  > zobacz

  12.02. 2019r – podpisujemy  umowy z Mieszkańcami

  19.01.2019 r.  – przyjmujemy zapisy  na listę rezerwową w zakresie  wykonania  instalacji  solarnych > zobacz 

  13.01. 2019  r  – podpisujemy  kolejne  umowy z Mieszkańcami  Gminy Maków Podhalański, Miasta Sucha Beskidzka, Zembrzyce

  15.01. 2019  r.  – odbyły się  spotkania informacyjne  z Mieszkańcami  Gminy Maków Podhalański, Miasta Sucha Beskidzka > zobacz

  4.01.2019  r. – Gmina  Jordanów  dołączyła do  Powiatowego programu montażu  instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła > zobacz

  10.12.2018  r.  – Dodatkowy termin   spotkań  i podpisywania umów  dla  z Mieszkańców Gminy Zawoja, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Miasta Jordanów  > zobacz

  30.11.2018  r.  – Wyznaczono dodatkowy termin   spotkań  z Mieszkańcami Gminy  Jordanów, Zembrzyce, Maków Podhalański, Miasto Sucha  Beskidzka  > zobacz

  7.11.2018 r   -  Dzięki  uprzejmości   Tauron   udostępniamy  prezentację  dotyczącą  sposobu rozliczania rachunków  za energię  elektryczną  po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej > zobacz

  23.10.2018 r -  rozpoczęto podpisywanie umów  z Mieszkańcami   Gminy Budzów, Gminy Stryszawa, Gminy Bystra Sidzina, Gminy Zawoja, Miasta Jordanów > zobacz

  15-17.10.2018 r. -  odbyło  się  5  spotkań  organizacyjnych    z  Mieszkańcami   Gminy Budzów, Gminy Stryszawa, Gminy Bystra Sidzina, Gminy Zawoja, Miasta Jordanów zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. W spotkaniach uczestniczyło 792 osoby > zobacz

  24.09. 2018  r.  – rozpoczynamy   przygotowania  do spotkań  z Mieszkańcami  Gmin które  dodatkowo dofinansują montaż instalacji  i podpisywanie umów  > zobacz 

  21.09. 2018 r.  -  Ustalono które  gminy z terenu Powiatu Suskiego będą dofinansowały montaż  instalacji.   Gmin które  dodatkowo  dofinansują  montaż   instalacji dla swoich  Mieszkańców ( Gmina Budzów, Gmina Bystra Sidzina, Miasto Jordanów, Gmina Stryszawa, Gmina Zawoja). Gminy  które nie złożyły w zakreślonym terminie  dokumentu  potwierdzającego  lub  odmówiły dofinansowania  instalacji dla swoich mieszkańców (Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Maków Podhalański, Gmina Jordanów, Gmina Zembrzyce)

  15.08.2018  r-    Wójt  Gminy Budzów  jako pierwszy   Włodarz z terenu Powiatu Suskiego  poinformował, że  Gmina Budzów  będzie uczestniczyła w   projekcie  ” Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  poprzez  dofinansowanie dla Mieszkańców Gminy  Budzów 15 % kosztów  wykonania instalacji.  > zobacz 

  31.07.2018  r- odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu  na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego > zobacz 

  25.06.2018 r.    -   UWAGA !!!

  • w chwili obecnej nie  prowadzimy  dodatkowego naboru chętnych,  gdyż  wniosek oparto o ankiety które zostały złożone w zakreślonym wcześniej terminie  czyli do 2016 r. 
  • po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa  (w przeciągu około 2 miesięcy)   będziemy kontaktować się z osobami które zakwalifikowały się do udziału w projekcie na obecnym etapie
  • o ostatecznym zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje podpisanie ostatecznej umowy i wpłata zaliczki

   

  25.06.2018 r.  -  W   wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej  wniosek Powiatu  Suskiego (jako jeden z czterech w Województwie Małopolskim)  obejmujący montaż  łącznie  2000 instalacji  w tym :

  • 1365  instalacji solarnych 
  • 546  instalacji fotowoltaicznych
  • 89  powietrznych pomp ciepła

   otrzymał  dofinansowanie  > zobacz 

   

  24.04.2018 r  -  przesłano  skorygowany  wniosek uwzględniający uwagi  Marszałka    Województwa  Małopolskiego  w ramach   oceny merytorycznej 

  16.04.2018 r-  Marszałek   Województwa  Małopolskiego  w ramach   oceny merytorycznej  wniosku  wezwał  Powiat  do  uzupełnień  i korekty  wniosku

  12.03.2018 r. – złożony wniosek  otrzymał pozytywny wynik oceny formalnej.  Następnym  etapem  oceny jest ocena finansowa i merytoryczna .  Lista projektów ocenionych pozytywnie  > zobacz  

  16.01.2018  r. – przesłano     do Marszałek   Województwa  Małopolskiego korektę  wniosku   -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  10.01.2018 r. – Marszałek   Województwa  Małopolskiego  w ramach   oceny formalnej wniosku  wezwał  Powiat  do  uzupełnień  i korekty  wniosku -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  8 .12. 2017  r  -  Marszałek   Województwa  Małopolskiego   rozpoczął  ocenę formalną, merytoryczną, finansową złożonych wniosków

  7.12. 2017 r  – Marszałek  Województwa  przedstawił listę  złożonych wniosków.  Wartość  złożonych wniosków  przekracza wartość środków przeznaczonych na ten cel.    > zobacz

  6.12.2017  r –   w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem  instalacji  fotowoltaicznych, solarów, powietrznych pomp ciepła

  w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego  >  zobacz  więcej

  1.09.2017   -   warunki  naboru wniosków dla  urzędów > zobacz

  30.08.2017 Marszałek Województwa  Małopolskiego  ogłosił  nabór wniosków dla urzędów   na montaż  ogniw  fotowoltaicznych.  Analizujemy zapisy  konkursu i przygotowujemy wniosek.  Nabór wniosków  prowadzony będzie  od 29.09.2017 r – 30 listopada 2017 r.  Dofinansowanie   60 % kosztów. Kwota przeznaczona  na dotacje  86 986 000 zł.  Przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień  2018 r.   Realizacja  zadania   36 miesięcy  od daty rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy  z Marszałkiem Województwa.   UWAGA !!!!   Nabór  wniosków dla urzędów  ma charakter konkursowy, więc  należy się także  liczyć  z negatywnym wynikiem 

  24.01.2017  – planowany  nabór wniosków   wniosków  w ramach  Małopolskiego  Programu Operacyjnego   III kwartał  2017

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

   1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy  Specyfikacji Technicznych (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   

   

   

   

   

   

   

  WZÓR MRPO SOLARY  Wersja 1, Wzór Nr 1
  WZÓR MRPO SOLARY Wersja 1, Wzór Nr 1
  WZÓR MRPO SOLARY wersja 1, wzór nr 1.pdf

  rozmiar: 405.6 KiB
  pobrań: 2337

  WZÓR MRPO PV Wersja 1, Wzór Nr 1
  WZÓR MRPO PV Wersja 1, Wzór Nr 1
  WZÓR MRPO PV wersja 1, wzór nr 1.pdf

  rozmiar: 384.7 KiB
  pobrań: 2841

  Wzór Umowy MRPO POMPY CIEPŁA
  Wzór Umowy MRPO POMPY CIEPŁA
  Wzór umowy MRPO POMPY CIEPŁA.pdf

  rozmiar: 381.3 KiB
  pobrań: 2617

  Zestawienie działań zadanie 4.1.1 - 15.05.2019
  Zestawienie działań zadanie 4.1.1 – 15.05.2019
  Zestawienie działań realizowanych w ramach projektu Solary, PV, Pompy.pdf

  rozmiar: 296.3 KiB
  pobrań: 548

  Umowa - Zwiększenie Mocy Inst Pv -wzór
  Umowa – Zwiększenie Mocy Inst Pv -wzór
  Umowa – zwiększenie mocy inst pv -wzór.pdf

  rozmiar: 527.6 KiB
  pobrań: 652

  Interpretacja Podatkowa - Ulga Termomodernizacyjna PV, Solary, Pompy
  Interpretacja Podatkowa – Ulga Termomodernizacyjna PV, Solary, Pompy
  interpretacja podatkowa – ulga termomodernizacyjna PV, solary, Pompy.pdf

  rozmiar: 912.0 KiB
  pobrań: 933

  Rozozbudowa PV - Panele, Inwerter
  Rozozbudowa PV – Panele, Inwerter
  Rozozbudowa PV – panele, inwerter.pdf

  rozmiar: 615.6 KiB
  pobrań: 827

  Drukuj