Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu. 

   

  Wniosek  Powiatu Suskiego   na kwotę    2 068 652  zł   został  wybrany do dofinansowania.

   

  Oczekujemy na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa 

  • Lista  projektów   wybranych  do dofinansowania (str.2. poz 12. – Powiat Suski) > zobacz

   

   Więcej  informacji na temat  projektów  przygotowywanych  przez Wydział  Środowiska  > zobacz

   

   Kotły  spełniające   wymogi     ECO DESIGN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj